ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ความรู้เกี่ยวกับจรวดน้ำ

ความรู้เกี่ยวกับการทำจรวดขวดน้ำ

เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการทำจรวดขวดน้ำ
......+ หน้าที่ 1
......+ หน้าที่ 2

เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการต่อขวดจรวดขวดน้ำ
......+ วิธีการต่อขวดจรวดขวดน้ำ

เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการทำจรวดติดร่ม

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

+ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /11
…………...ชุดการเรียนที่ 10
…………...ชุดการเรียนที่ 11
…………...ชุดการเรียนที่ 12
…………...ชุดการเรียนที่ 13
…………...ชุดการเรียนที่ 14
…………...ชุดการเรียนที่ 15
…………...ชุดการเรียนที่ 16
…………...ชุดการเรียนที่ 17
…………...ชุดการเรียนที่ 18